Ομαδική ψυχοθεραπεία

 

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένας άλλος τρόπος, συχνά πιο πλούσιος από τις ατομικές συνεδρίες, για να δουλέψει κανείς τα προσωπικά του θέματα. Προτείνεται σε ανθρώπους που έχουν διανύσει ήδη μια πορεία σε ατομικές συνεδρίες και είτε θέλουν να εμβαθύνουν σε ενδεχομένως πιο μόνιμα θέματα της ζωής τους, είτε θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία.
 

Η ψυχοθεραπευτική ομάδα, κατ’ αρχήν, προσφέρει στο κάθε μέλος το χώρο και την ασφάλεια να μιλήσει για τα θέματά του, αλλά και ν’ ακούσει από άλλους θέματα που ενεργοποιούν πολλά συναισθήματα. Αυτό το μοίρασμα της συναισθηματικής εμπειρίας δίνει τη δυνατότητα ν’ αναδυθούν οι διαφορετικοί ρόλοι, οι οπτικές, τα βιώματα, οι πεποιθήσεις. Γι’ αυτό, το βασικότερο, ίσως, εργαλείο στην ομαδική θεραπεία είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη. Αυτό σημαίνει ότι, μέσα από τον τρόπο που σχετίζεται το κάθε μέλος με τα υπόλοιπα μέλη στο μικρό «σύστημα» της ομάδας, παίρνει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί με άλλες σημαντικές σχέσεις στη ζωή του, όπως με την οικογένεια, με τους φίλους κτλ.
 

Τα θέματα που συζητιούνται στις συναντήσεις δεν είναι προκαθορισμένα και αναδύονται, όπως ακριβώς και στις ατομικές συνεδρίες, με γνώμονα τι δυσκολεύει τον καθένα και σε τι χρειάζεται βοήθεια τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια, την εχεμύθεια και τη λειτουργική σχέση ανάμεσα στα μέλη, τους οποίους προσπαθούμε όλοι να εφαρμόζουμε. Τα μέλη των ομάδων δε γνωρίζονται μεταξύ τους και για την επιλογή τους έχουν την ευθύνη οι θεραπευτές, έτσι ώστε να είναι βοηθητικό και για τον καθένα ξεχωριστά αλλά και για την ομάδα ως σύνολο. Οι συναντήσεις των ομάδων είναι εβδομαδιαίες, έχουν διάρκεια δυο ώρες και πραγματοποιούνται, συνήθως, από δύο θεραπευτές – εμένα και κάποιον/α συνάδελφο που συνεργάζομαι.